NYTT INSPIRATIONSMATERIAL

Inspiration_Cover

För att tydliggöra Edsbyns familjer och visa hur de matchar det samtida kontorets olika behov utvecklar vi vårt inspirationsmaterial. Broschyrernas ingresser berättar om respektive familjs uppgift och de fina imagebilderna följs av produktöversikter, färger, material, certifieringar etc vilket gör dem till inspirerande verktyg.

STUDIO EDSBYVERKEN
För att fotografera familjerna i Edge-segmentet har vi anlitat arkitekturfotograf Rasmus Norlander och Jens Fager som art director. Det har gett ett bildmaterial i världsklass som inspirar till att utveckla väl fungerande arbetsplatser.

REFLECT ÄR FOTAT I HÖGANÄS BRUK
Även här har vi anlitat Jens Fager som art director tillsammans med fotograf Klas Sjöberg och bilderna är tagna i miljö för att vara verklighetsnära.

INTERNATIONELLT INTRESSE
Edsbyn håller idag hög internationell klass och därför är broschyrerna på engelska. Intresset är också stort vilket visas av att vi nu är representerade hos Umbrella som är ett av Londons heta showroom.
Beställ broschyrer eller ladda hem pdf på http://www.edsbyn.com/content/brochures. Bläddra, inspireras och fundera på hur Edsbyn kan hjälpa dig att utveckla inspirerande arbetsplatser!

By |måndag 22 augusti 2016, 16:11|Okategoriserade|0 Comments