Aktieägarna i Edsbyn Senab AB kallas till årsstämma.

Tid: Fredagen den 28 april 2017 kl 11:00.
Plats: Senabs lokaler, Regeringsgatan 66, Stockholm. Välkomna!

Leif Rosén Styrelseordförande
Dennis Hagström e.u.