neat-tower

Försäljningsutvecklingen för Neat förvaring har tagit fart och blir idag inritat på allt fler projekt. För att få samma formspråk även vid förvaringen intill bordet, tog vi fram Neat Tower. En självklarhet också för att matcha våra nya Neat bord. Separat prisblad på Neat Tower har skickats ut – kontakta oss om du inte har fått det. Leverans fr o m v.18.

Design TEA

>> se mer